Bitki Türü Seçimi

Kentlerde kullanılacak ağaç türlerinin seçiminde kentin özel klimatik koşullarına karşı toleransları da iyi bilmek gerekir. Ayrıca kentlerin faklı ekolojilerinden kaynaklanan birçok güçlükler ve baskılar da buralarda hava, su, toprak kirlenmeleri gibi çeşitli koşullara uyma yolunda daha toleranslı türlere yer vermeyi gerektirir.

Peyzajda seçilecek ağaç ve çalılar habitüleri, büyüklükleri, gölge, perde, örtü, koruma ve objeyi vurgulama gibi amaçlara göre seçilirken diğer bazı faktörler de etkin olur. Doğal olarak kullanılacak mekân da bunları etkiler. Kök sistemi de türün seçiminde etkili olur. Rüzgar etkilerine karşı perde olarak kullanılacak ağaç türlerinin derin köklere sahip türler olması istenir. Yine iklim ve toprak özelliklerine uygun türler seçilmelidir.

Bahçenizde kullanacağınız bitki materyali çeşit ve nitelikleri bakımından koşullara ve amaca ne kadar uygunsa başarı da o ölçüde büyük olur. Bu konuda kullanılacak bitkisel materyali tür olarak tanıma, yeterli değildir. Kullanılacak materyalin çeşidi, tipi, yaşı bilinmeli ve sipariş ederken koşullara en uygun ve ekonomik olanlar isabetle seçilebilmelidir.

Bunun için çevre fidanlıklardan satış listeleri alarak hangi fidanlıkta hangi türler, hangi yaşlarda ve ne niteliklerde, ne miktar bulunabilir, kaça mal olur, bütün bu hususlar üzerinde durulmakla beraber, bizzat fidanlıklarda tespitler yapılmalıdır. Uygulamada mümkün mertebe doğal türlerin kullanılmasına dikkat edilmesi, ekolojik açıdan alanın çevreyle olan bütünlüğünü sağlamak açısından da önemlidir.

Düzenlemeye ve plantasyon çalışmalarına başlamadan önce uygulama sahasında iyi bir yetişme ortamı etüdü, bitkilendirme çalışmalarına yol gösterici olur. “Mevcut yetişme ortamı koşulları altında hangi türlerle çalışılmalıdır, saha hazırlamaları hangi yöntemlerle yapılmalıdır, dikim metodları ve kültür bakımı çalışmaları nasıl olmalıdır?” sorusuna yetişme ortamı etüdü cevap verecektir. Bu nedenle doğal bahçe düzenleme ve plantasyonu çalışmalarında ilk iş bahçenizin ve çevresinin etüdüdür.

Uygulama sahasının ve çevresinin doğal vejetasyonu ile daha önce o yörede yetiştirilen bitkiler, bitkilendirme çalışmalarında size büyük ölçüde yol gösterir. Bunlar dikkatle tespit edilirken yükseklikler de dikkate alınmalıdır. Bahçenizin bazı yetişme ortamı karakteristiğini mevcut bazı türlerden de kestirmek mümkündür, bunlara “gösterge bitkileri” denmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*