Bahçenin Tesviyesi

Tasarım gereği alana getirilen yapı ve tesis yüzeylerinde akışı sağlayacak eğimlerin verilmesi için kotların ayarlanması, rögar ve kanalların yerlerinin belirlenmesi, ilk etapta yorumlanıp çözümlenmelidir. Yüzey suyunun etkili biçimde denetlenmesi, erozyonun engellenmesi yanında taşkın, sel ve heyelan oluşumunu önlendiği gibi kar ve yağmur sularının toprak tarafından emilmesi ve bitkilerin kullanımına sunulması ya da alandaki fazla suyun uzaklaştırılması ile olası zararlanmalara engel olunur.

Doğal eğimi bozmamak, toprak verimliliğini azaltmamak şartıyla çukurları doldurmak, tümsekleri ortadan kaldırmak, araziye uygun bir eğim ve düzgün bir yüz kazandırmak işine arazi tesviyesi denir. Tesviye çalışmalarında arazinin yorumlanıp, tasarlanan kullanımlara ve çevreye uyumlu bir arazi formunun üç boyutta modellenmesi ana amaçtır. İyi bir tesviye ile erozyon ve heyelanın önlenmesi yanı sıra, bitkilendirilen yüzeylerin, yağış dönemince su depolaması sağlanmış ve bitki gelişimi için uygun ortam hazırlanmış olacaktır.

Doğaya yakın bir uygulama için seçilen alanın tesviyesinde temel ilke, kullanım amacına uygun düzgün bir yüzey elde etmek amacıyla, doğal eğimi bozmadan yüksek kısımlardaki toprağın kazılarak çukur yerlere doldurulmasıdır. Üzerinde bitki yetişmesine uygun eğimdeki yüzeylerin oluşturulabilmesi amacı ile kazı yapılıp, fazla toprağın alınması ve alandan uzaklaştırılması ya da dışarIdan getirilecek toprakla alanda dolgu yapılarak yüzeyin biçimlendirilmesi yerine kazı ve dolgu hacim olarak denkleştirilerek uygulama yapılması ve üzerinin bitkisel toprakla örtülmesi; en akılcı, ucuz ve basit çözüm olması nedeniyle tercih edilmesi gereken arazi biçimleme yöntemi ya da seçeneği olmalıdır.Tesviye iş makineleriyle yapılabileceği gibi el aletleri yardımıyla da yapılabilir.

Tesviye edilmiş arazilerin tesviyelerinin bozulmamaları için toprak işlemesine dikkat edilmelidir. Tesviye edilmiş araziler zaman zaman hafif tesviye aletleri ile yeniden düzeltilerek tesviyenin devamlılığı sağlanmalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*