Çim Alanların Bakımı

27 Eylül 2013 Gardinarium 0

Bitkiler 6-10 cm oldukları zaman ilk biçim yapılır. İlk biçme keskin bir çim makası veya keskin tırpanla yapılması doğru olur. Çim sahalar tesis edildikten sonra […]

Bitkilendirme

27 Eylül 2013 Gardinarium 0

Plantasyon ve bitkilendirmeyle ilgili uygulama aşamasına geçilmeden önce daha önce bahsedildiği gibi, sırasıyla diri örtünün temizlenmesi, arazinin tesviyesi, toprağı işlenerek hazırlanması ve ıslahı ile saha […]

Bahçenin Tesviyesi

27 Eylül 2013 Gardinarium 0

Tasarım gereği alana getirilen yapı ve tesis yüzeylerinde akışı sağlayacak eğimlerin verilmesi için kotların ayarlanması, rögar ve kanalların yerlerinin belirlenmesi, ilk etapta yorumlanıp çözümlenmelidir. Yüzey […]

Bitki Türü Seçimi

27 Eylül 2013 Gardinarium 0

Kentlerde kullanılacak ağaç türlerinin seçiminde kentin özel klimatik koşullarına karşı toleransları da iyi bilmek gerekir. Ayrıca kentlerin faklı ekolojilerinden kaynaklanan birçok güçlükler ve baskılar da […]

Ağaçların Budanması

27 Eylül 2013 Gardinarium 0

Budamanın değişik amaçları vardır. Bunları maddeler halinde sıralamak gerekirse; Ağaçlarda fizyolojik dengeyi en kısa zamanda oluşturmak ve korumak, Gövde üzerinde düzenli ve dengeli bir taç […]